08/07/2024 | 45

BAN TUYÊN GIÁO CỘNG SẢN YÊU CẦU PHẢI GIÁM SÁT CHẶT VÀ GỠ BỎ THÔNG TIN “XẤU ĐỘC” TRÊN MẠNG

BAN TUYÊN GIÁO CỘNG SẢN YÊU CẦU PHẢI GIÁM SÁT CHẶT VÀ GỠ BỎ THÔNG TIN “XẤU ĐỘC” TRÊN MẠNG

Báo Tuổi trẻ ngày 8 tháng 7 năm 2024 loan tin, tại Hội nghị toàn quốc sơ kết công tác xây dựng đảng về tư tưởng, chính trị, đạo đức, và lĩnh vực tuyên giáo ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Cộng sản đã yêu cầu toàn ngành tuyên giáo phải tăng cường giám sát chặt chẽ không gian mạng, phát hiện, gỡ bỏ các trang thông tin điện tử, tài khoản mạng xã hội đăng tải thông tin bị cho là xấu độc, gây bất lợi cho nhà cầm quyền. Phải giải quyết nghiêm các tổ chức, cá nhân lợi dụng những sự kiện chính trị, lịch sử, tình hình phòng, chống tham nhũng, tiêu cực để xuyên tạc, chống phá đảng, nhà cầm quyền. Ban tuyên giáo phải tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, định hướng cho báo chí xuất bản những thông tin mang đầy “màu hồng”, và bảo vệ nền tảng tư tưởng của đảng Cộng sản. Phải tham mưu cho cấp uỷ xây dựng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, và chủ động, kịp thời nắm tình hình tư tưởng, dư luận xã hội, và các hoạt động chống phá của thế lực thù địch. Theo ông Nghĩa, trong thời gian qua, các thông tin “sai lệch” trên không gian mạng Facebook, TikTok và những nền tảng khác đã gây mất an ninh trật tự xã hội. Ông Vũ Văn Tiến, Trưởng Ban tuyên giáo Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Cộng sản cho biết, từ đầu năm đến nay, có nhiều tài khoản mạng đưa ra những nhận định, tin đồn sai sự thật về công tác nhân sự của đảng, xuyên tạc tình hình sức khoẻ của lãnh đạo cấp cao, bôi nhọ thành tựu công cuộc phòng chống tham nhũng, nhưng lại có tần suất lan truyền đến chóng mặt.

Nguyễn Trọng Nghĩa- Nguồn hình Chí Công, Tuổi trẻ