04/04/2021 | 15

Ban lãnh đạo CSVN đã chia xong các vị trí cao cấp trước khi bầu quốc hội

Ban lãnh đạo CSVN đã chia xong các vị trí cao cấp trước khi bầu quốc hội

Ba trong số 4 tứ trụ của chế độ cộng sản Việt Nam trong giai đoạn 2021-2026 (TTXVN)

Tin từ Hà Nội: Hơn hai tháng sau đại hội toàn quốc lần thứ 13 của đảng cộng sản Việt Nam, ban lãnh đạo mới đã thoả thuận và chia nhau các vị trí chủ chốt của bộ máy đảng và nhà nước cho dù cuộc bầu cử quốc hội sẽ được thực hiện vào cuối tháng Năm.

Ông Nguyễn Phú Trọng không còn kiêm nhiệm chức chủ tịch nước mà chỉ còn giữ chức tổng bí thư, chức vụ cao nhất của chế độ. Trong khi đó, ông Nguyễn Xuân Phúc thôi chức thủ tướng đầy quyền lực để giữ chức vụ chủ tịch nước, một vị trí mang tính lễ nghi chứ không có thực quyền. Ông Phạm Minh Chính, người đứng đầu Ban Tổ chức Trung ương đảng, sẽ đứng đầu bộ máy hành pháp trong khi ông Vương Đình Huệ được sắp xếp vào ghế chủ tịch quốc hội. Tất cả việc sắp xếp này được hợp pháp hoá bằng các cuộc bỏ phiếu hình thức của quốc hội bù nhìn diễn ra từ ngày 31/03 đến 05/04.

Cựu bộ trưởng tài chính Đinh Tiến Dũng được đảng chỉ định làm bí thư thành uỷ Hà Nội, thay thế ông Huệ.  Tuần tới, quốc hội sẽ bỏ phiếu chuẩn y thủ tướng Chính. Ông Phạm Bình Minh và Vũ Đức Đam được cho là sẽ giữ chức vụ phó thủ tướng trong khi tổng tham mưu trưởng Phan Văn Giang sẽ đứng đầu bộ quốc phòng.

Đại tướng Tô Lâm dường như sẽ tại vị chức bộ trưởng công an vốn mang quyền sinh quyền sát.  Nhiều nhà hoạt động nhân quyền lo ngại rằng nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam sẽ gia tăng đàn áp giới bất đồng chính kiến và người hoạt động xã hội khi nhiều nhân vật bảo thủ được tái bầu vào ban lãnh đạo mới của chế độ.

Quốc Tuấn