29/04/2014 | 0

Băn khoăn trường hợp mẹ vợ mang thai hộ con rể

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM kỳ này nói thêm về những vấn đề như Đảng không có tư cách đại diện cho dân tộc và tổ quốc…vấn đề bất bình việc băn khoăn trường hợp mẹ vợ mang thai hộ con rể. Kính mời quý vị cùng theo dõi.