01/12/2015 | 3

Bản đồ 3D để giao hàng trên không

Bản đồ 3D để giao hàng trên không

Burlingame, California. (CBS) — Từ văn phòng của một công ty nhỏ mới thành lập ở Burlingame, kỹ sư Dane Pieri chăm chú theo dõi một đoạn phim mới trên YouTube.

Đó là đoạn phim của Amazon cho thấy cách công ty này dự định hoàn thành lời hứa giao hàng cho khách bằng máy bay điều khiển từ xa. Công ty của anh Pieri, Hivemapper, một ngày nào đó có thể đóng một vai trò quan trọng trong việc giao hàng trên không. Với dữ liệu từ những người sử dụng máy bay điều khiển từ xa để giải trí, các kỹ sư của Hivemapper tạo ra một bản đồ 3D của nước Mỹ cho máy bay sử dụng như một bản đồ để đi đường.

Kỹ sư Pieri cho rằng, đây sẽ là một trong những việc khó khăn nhất mà Amazon phải tìm cách giải quyết, đó là làm thế nào để đi từ điểm A tới điểm B không phải trên đường mà trên không. Bản đồ của Hivemapper có chứa những địa hình, những tòa nhà và chướng ngại vật mà một chiếc máy bay điều khiển từ xa một ngày kia sẽ phải bay ngang qua. Theo anh Pieri, có thể có những vấn đề mà Amazon chưa xem xét tới. Nhưng các kỹ sư như anh thì nghĩ rằng không có gì là bất khả thi. (Huy Lam)