Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Ban diễn hành Tết Dinh Dậu họp báo

Ban diễn hành Tết Dinh Dậu họp báo

Vào trưa thứ Ba 10/1/2017 tại văn phòng Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Nam Californi, Ban Diễn Hành Tết Đinh Dậu 2017 đã mở cuộc họp báo nhằm phổ biến những tin tức về cuộc diễn hành Tết Đinh Dậu sắp tới.