Bạn có thể yêu cầu Google lấy các dữ kiện cá nhân của bạn ra khỏi kết quả tìm kiếm

Bạn có thể yêu cầu Google lấy các dữ kiện cá nhân của bạn ra khỏi kết quả tìm kiếm

Google đang cung cấp một công cụ mới cho bất kỳ ai không muốn số điện thoại, email hoặc địa chỉ đường phố và thông tin cá nhân khác của họ bị tìm thấy trực tuyến: Mọi người có thể yêu cầu xóa chi tiết liên hệ của họ khỏi kết quả tìm kiếm (search).

Michelle Chang, người đứng đầu chính sách toàn cầu về tìm kiếm của Google cho biết: “thông tin liên hệ cá nhân trực tuyến có thể gây khó chịu”. Và cô lưu ý rằng dữ kiện có thể dẫn đến “tiếp xúc trực tiếp không mong muốn hoặc thậm chí gây hại về thể chất.”  Chính sách mới đã hạ thấp mức cản trở của Google đối với việc xóa dữ kiện khỏi kết quả tìm kiếm.

Mặc dù trước đây Google đề nghị xóa thông tin cá nhân và tài chính trong trường hợp có mối đe dọa thực sự hoặc tiềm ẩn – chẳng hạn như doxxing hoặc đánh cắp danh tính – công ty cho biết giờ đây mọi người có thể yêu cầu xóa thông tin của họ ngay cả khi không có rủi ro rõ ràng.  Bất kỳ ai muốn gửi yêu cầu xóa đều có thể sử dụng bảng mẫu trực tuyến đặc biệt hướng dẫn người dùng điền vào.

Bảng mẫu sẽ yêu cầu những thứ như URL của bất kỳ trang web nào hiển thị dữ kiện cá nhân của bạn, cùng với các nhóm từ tìm kiếm và URL của tìm kiếm Google mà bạn đã sử dụng để tìm các trang đó. Bảng mẫu cũng đề nghị gởi cả ảnh chụp màn hình. Ngay cả khi có những thay đổi, vẫn có một số lý do khiến Google có thể từ chối yêu cầu xóa dữ kiện.  Cùng với thông tin liên hệ, bạn có thể yêu cầu Google xóa các kết quả bao gồm thông tin đăng nhập và dữ liệu nhạy cảm khác.

 

TAGS: Google