15/12/2014 | 5

Bản chất của tham nhũng tại Việt Nam là giấu mặt và phức tạp

Chương trình ĐỌC BÁO VẸM kỳ này nói về việc bà Đào Nga, giám đốc điều hành tổ chức Hướng tới minh bạch, trong buổi toạ đàm do thanh tra chính phủ và chương trình phát triển Liên hợp quốc tại Việt Nam, cho rằng bản chất của việc tham nhũng trong nước là giấu mặt và phức tạp . Bà còn cho rằng có đến 30% người dân thừa nhận đã đưa hối lộ khi làm các thủ tục để xin giấy phép, đất đai… Người dân Việt Nam nếu không đưa hối lộ thì sẽ gặp khó khăn về các thủ tục, ngược lại nếu đưa hối lộ thì lại bị nhà nước CSVN cho là làm ảnh hưởng đến tình trạng tham nhũng của cán bộ. Mời quý vị cùng theo dõi.