15/01/2021 | 0

Ban chấp hành trung ương đảng CSVN (khóa 12) đã khai mạc phiên họp trung ương thứ 15 hôm nay ngày 16 tháng 01

Ban chấp hành trung ương đảng CSVN (khóa 12) đã khai mạc phiên họp trung ương thứ 15 hôm nay ngày 16 tháng 01

Trần Thanh Mẫn- Nguồn hình Dân Việt

Tin Vietnam.- Ban Chấp hành Trung ương đảng CSVN (Khóa 12)  đã khai mạc phiên họp Trung ương thứ 15 hôm nay,  ngày 16/1/2021 giờ Việt Nam, để xét về các “trường hợp đặc biệt” được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương khóa 13, trong đó đặc biệt với 4 chức lãnh đạo then chốt gồm Tổng Bí thư, Chủ tịch Nước, Chủ tịch Quốc hội và Thủ tướng Chính phủ.

Trong Bộ Chính trị khóa 12 hiện nay, có 7 người trong hạng tuổi “trường hợp đặc biệt” từ tuổi 66 trở lên, gồm:
Các ông  Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Xuân Phúc, Trần Quốc Vượng, Nguyễn Thiện Nhân, Ngô Xuân Lịch và hai bà Nguyễn Thị Kim Ngân và  Tòng Thị Phóng.

Tiêu chuẩn được chọn trong “trường hợp đặc biệt” là : Phải có “phẩm chất, năng lực và uy tín cao nhất”, Đáp lại yêu cầu đòi hỏi của “vị trí  đặc biệt quan trọng.”

Nhà báo Phạm Trần, người chuyên theo dõi tình hình Việt Nam cho SBTN hay, đương kim Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, 77 tuổi, rất có thể được yêu cầu ở lại ở chức vụ Chủ tịch nước. Chức Tổng Bí thư dự trù được trao cho ông Trần Quốc Vượng, 68 tuổi, hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Bí thư, và là cánh tay mặt của ông Nguyễn Phú Trọng. tình hình lãnh đạo của CSVN sẽ rõ rệt khi Đại hội đảng khóa 13 diễn ra từ ngày 21/1 đến ngày 2/2/2021.

An Nhiên