27/03/2021 | 55

Ban bí thư đảng CSVN yêu cầu phải biến các quyết định đại hội thành tài sản vật chất

Ban bí thư đảng CSVN yêu cầu phải biến các quyết định đại hội thành tài sản vật chất

Võ Văn Thưởng- Nguồn hình Gia Hân, Thanh niên

Tin Vietnam.- Báo Thanh niên ngày 27 tháng 3 năm 2021 loan tin, tại Hội nghị trực tuyến toàn quốc, ông Võ Văn Thưởng, Thường trực ban Bí thư Cộng sản ra lệnh, phải biến những quyết định của đại hội Cộng sản thành hiện thực sinh động, thành của cải vật chất, mang lại giàu có.

Theo ông Thưởng, yêu cầu trên trước đó đã được ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng bí thư kiêm Chủ tịch nước Cộng sản nói tại phiên bế mạc đại hội đảng Cộng sản lần thứ 13. Ông Thưởng cho rằng, để làm được điều trên thì các cơ quan trung ương Cộng sản phải tập trung nghiên cứu, sớm cụ thể hoá, thể chế hoá nội dung Nghị quyết đại hội Cộng sản lần thứ 13 thành luật pháp, cơ chế, chính sách để áp dụng vào đời sống.

Tuy nhiên, dư luận cho rằng, đây chỉ là những xảo ngôn, múa lưỡi để mị dân của nhà cầm quyền Cộng sản vì luật pháp mà nhà cầm quyền đặt ra rất nhiều, nhưng mục đích chính vẫn là để cai trị nhân dân. Vì vậy, cũng tại hội nghị, ông Thức nhấn mạnh yêu cầu thuộc cấp phải kiên quyết đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch. Phải ngăn chặn những quan điểm, phản biện của người dân đi ngược lại với quan điểm của nhà cầm quyền, đồng thời phải mị dân, định hướng dư luận.

An Nhiên