ADS

Bản báo cáo nhân quyền Việt Nam tại miền Nam Cali

Trong buổi tiếp xúc với giới truyền thông Việt Ngữ, vào trưa Chúa Nhật 21/5/2017 tại hội trường Thư Viện Việt Nam Toàn Cầu thành phố Westminster Nam California, Mạng Lưới Nhân Quyền Việt Nam đã công bố bản báo cáo Nhân Quyền thường niên về tình trạng Nhân Quyền tại Việt Nam trong năm 2016 và quý 1 năm 2017.

Bài Liên Hệ