14/11/2020 | 13

Bài thi quốc tịch Mỹ sẽ có nhiều câu hỏi hơn 

Bài thi quốc tịch Mỹ sẽ có nhiều câu hỏi hơn 

Ảnh: Reuters

Theo Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) hôm thứ Sáu (13/11), bài thi quốc tịch dành cho những người di dân muốn có quốc tịch Hoa Kỳ được sửa đổi và sẽ có thêm các câu hỏi về lịch sử và chính trị Hoa Kỳ.

Bắt đầu từ ngày 1/12, những người nộp đơn xin nhập quốc tịch Hoa Kỳ sẽ phải trả lời đúng ít nhất 12 trong số 20 câu hỏi do các sĩ quan di trú đưa ra. Bài thi quốc tịch hiện tại yêu cầu người di dân phải trả lời đúng 6 câu hỏi trên tổng số 10 câu hỏi.

Bài thi quốc tịch là một trong những bước bắt buộc mà người di dân cần phải thực hiện trước khi trở thành công dân Hoa Kỳ, một tiến trình do USCIS quản trị. Hầu hết người xin nhập quốc tịch Mỹ cũng trải qua một bài thi khác để chứng minh khả năng đọc, viết và nói tiếng Anh căn bản của họ.

Đối với bài thi quốc tịch được cập nhật, người di dân  sẽ được hướng dẫn học 128 câu hỏi về các chủ đề khác nhau, từ cấu trúc của chính phủ Hoa Kỳ và Hiến pháp, đến các tổ chức được sáng lập và các cuộc chiến tranh có sự tham gia của Hoa kỳ. Trước đó bộ câu hỏi chỉ gồm 100 câu và một số câu hỏi được điều chỉnh sẽ được công bố vào hôm thứ Sáu.

Một số chuyên gia di dân cho biết bài thi được sửa đổi sẽ khó hơn trước đây và có thể khiến một số người di dân khó trở thành công dân Hoa Kỳ. Aaron Reichlin-Melnick, cố vấn chính sách của Hội đồng di dân Hoa kỳ cho biết không có lý do gì để sửa đổi bài thi quốc tịch dài hơn và khó hơn.  (BBT)