BÀI KHÔNG TÊN SÔ 8 | Sáng tác: Vũ Thành An | NHẠC THÍNH PHÒNG