06/05/2022 | 52

Bài học lịch sử phá thai của thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Alito đang bị tranh cải

Bài học lịch sử phá thai của thẩm phán Tối Cao Pháp Viện Alito đang bị tranh cải

Dự thảo phán quyết của thẩm phán tối cao pháp viện Samuel Alito sẽ lật ngược quyết định mang tính bước ngoặt năm 1973 của Roe v Wade hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc dựa trên việc xem xét lịch sử gây tranh cãi về các hạn chế đối với thủ tục được ban hành trong thế kỷ 19.

Các luật sư và học giả ủng hộ quyền phá thai đã chỉ trích việc đọc phớt qua lịch sử của thẩm phán Alito và bỏ qua các chi tiết quan trọng vì vị thẩm phán này tìm cách chứng minh rằng quyền hiến định của phụ nữ được công nhận trong phán quyết của Roe là hoàn toàn sai.

Trong khi đó, phe bảo thủ phản đối quyền phá thai đã ca ngợi ý kiến của Alito và cho rằng quyết định của Roe là dựa vào việc diễn dịch sai lịch sử. Lập luận của thẩm phán Alito là quyền phá thai không “có từ gốc rễ của lịch sử quốc gia này.”

Alito dựa vào việc đọc các luật tiểu bang trên các cuốn sách vào năm 1868 khi Tu chính án thứ 14 của Hiến pháp Hoa Kỳ có hiệu lực ngay sau cuộc Nội chiến Hoa Kỳ và sự kết thúc của chế độ nô lệ. Phán quyết của Roe cho thấy quyền phá thai phát sinh từ sự bảo vệ của Tu chính án thứ 14, trong đó quyền riêng tư của một người được bảo vệ.

David Garrow, một nhà sử học pháp lý, cho biết các luật sư của cả hai bên trong cuộc tranh luận phá thai đã coi thường thực tế rằng thủ tục này đã phổ biến ngay cả ở những tiểu bang nơi nó bị cấm khi Tu chính án thứ 14 được bổ sung và việc truy tố hình sự là rất hiếm.