27/01/2014 | 2

Bạch Ốc: Tổng Thống Sẽ Không Chờ Lập Pháp

Bạch Ốc: Tổng Thống Sẽ Không Chờ Lập Pháp

Washington D.C. (Reuters)
Cố vấn hàng đầu của Tổng Thống Obama, ông Dan Pfeifer cảnh báo rằng: Khi việc làm và đời sống của người dân Hoa Kỳ phụ thuộc vào chính phủ hoàn thành nhiệm vụ của mình thì Tổng thống sẽ làm việc với Quốc Hội khi có thể nhưng sẽ không đợi các nhà lập pháp.
Ông Obama đang phải đối mặt với một Quốc Hội chia rẽ về mặt chính trị.
Ông sẽ sử dụng bài diễn văn Tình Trạng Liên Bang hàng năm để yêu cầu mở rộng cơ hội kinh tế.
Tòa Bạch Ốc tuyên bố, nếu cơ quan lập pháp không có hành động, tổng thống sẵn sàng có hành động đơn phương để thu hẹp khoảng cách giữa người giàu và người nghèo ở Hoa Kỳ.
Ông Pfeifer cho biết: Tòa Bạch Ốc đang xem xét thỏa hiệp về một số ưu tiên. Nhưng tổng thống cũng đang xem xét các lệnh điều hành, có thể được ban hành mà không cần phải có sự chuẩn thuận của Quốc Hội.
Ngoài ra, ông Dan Pfeifer cũng nói tổng thống sẽ đưa ra những đề nghị thực sự, cụ thể, thi hành được để tăng trưởng kinh tế, làm cho giới trung lưu lớn mạnh và tăng thêm quyền lực cho những người hy vọng tham gia.
Tổng thống cũng sẽ dùng bài diễn văn để bênh vực luật bảo hiểm sức khoẻ, thúc đẩy cải tổ di trú, thảo luận về các vấn đề quốc tế, gồm có việc rút quân ra khỏi Afghanistan và tiến bộ với Iran.
Tổng Thống Obama sẽ đọc bài diễn văn Tình Trạng Liên Bang vào lúc 9 giờ tối, giờ miền đông Hoa Kỳ vào ngày Thứ Ba tại điện Capitol.

Minh Hằng