Bạch Hồng Quyền – Nhà đấu tranh cho môi trường bị CSVN truy nã

Bạch Hồng Quyền, một nhà tranh đấu cho môi trường đã được tổ chức VOICE giúp đỡ và hiện nay ông và gia đình đang định cự tại Canada, cuộc sống của ông hiện nay ra sao sau khi bị nhà cầm quyền cộng sản VN truy nã vào ngày 12 tháng 5 năm 2017? Chúng tôi đã có cơ hội tiếp chuyện cùng ông tại thành phố Toronto, Canada sau đây. Xin mời quý vị cùng theo dõi.