BÁC SĨ VIỆT ĐƯỢC VÀO BAN GIÁM ĐỐC CHI HỘI UNG THƯ MỸ

BÁC SĨ VIỆT ĐƯỢC VÀO BAN GIÁM ĐỐC CHI HỘI UNG THƯ MỸ

Tin Naples – Tại tiểu bang Florida, Bác sĩ Lâm Loan, người sáng lập và là chủ nhân của trung tâm chuyên trị chân và mắt cá chân Foot & Ankle Center, phục vụ vùng Naples và Marco Island, một lần nữa đã được bổ nhiệm với nhiệm kỳ ba năm bắt đầu từ năm 2014, để làm việc trong Ban Giám Đốc của chi hội Florida thuộc Hiệp Hội Ung Thư Mỹ American Cancer Society. Bác sĩ Loan là một trong ba thành viên được bổ nhiệm từ miền nam Florida và là bác sĩ duy nhất từ khu vực này.

Ban Giám Đốc bao gồm 30 thành viên đại diện cho những thành phần thuộc những bối cảnh và sống trong những khu vực khác nhau ở Florida và Puerto Rico. Bác sĩ Loan tốt nghiệp đại học Rice ở Houston, Texas, nơi bà lãnh văn bằng cử nhân tâm lý học, sau khi tốt nghiệp Trường Y Khoa thuộc viện đại học Barry ở Miami trong năm 2004. Bác sĩ Loan là người tham gia tích cực trong việc hỗ trợ cho Hiệp Hội Ung Thư Hoa Kỳ, từ khi bà đến miền tây nam Florida từ năm 2007.