07/12/2016 | 1

Bác sĩ tại Hoa Kỳ vẫn kê toa thuốc trụ sinh quá mức

Bác sĩ tại Hoa Kỳ vẫn kê toa thuốc trụ sinh quá mức

New York, New York – Theo kết quả một cuộc khảo sát các bác sĩ, mặc dù bằng chứng cho thấy một số loại thuốc không phải luôn luôn cần thiết, các bác sĩ vẫn kê toa để điều trị.

Trụ sinh là loại thuốc thường được sử dụng trong nhiều tình huống, khi thuốc không có giá trị đối với bệnh nhân. Cuộc khảo sát thấy rằng hơn một phần tư các bác sĩ được khảo sát cho biết trụ sinh thường được dùng cho bệnh nhân khi thuốc không có tác dụng. Trong hầu hết các trường hợp, thuốc trụ sinh được kê toa để điều trị nhiễm trùng đường hô hấp, mặc dù loại bệnh này do virus không bị ảnh hưởng của thuốc gây ra.

Theo Trung Tâm Kiểm Soát và Ngăn Ngừa Dịch Bệnh, tại Hoa Kỳ, mỗi năm có ít nhất 2 triệu người một bị nhiễm vi khuẩn kháng thuốc trụ sinh và ít nhất 23,000 người qua đời do kết quả trực tiếp của những bệnh nhiễm trùng. CDC ước tính có tới một nửa lượng trụ sinh được sử dụng trên con người hoặc không cần thiết hoặc không phù hợp. Cũng theo CDC, ước tính 47 triệu toa thuốc trụ sinh không cần thiết được đưa ra mỗi năm tại Hoa Kỳ.

Áp lực phải đám ứng mong đợi của bệnh nhân có thể khiến một số bác sĩ kê toa thuốc trụ sinh. (Nguyên Trân)