01/05/2015 | 0

Bác sĩ nói thiết bị được in 3D có thể cứu mạng sống trẻ em

Bác sĩ nói thiết bị được in 3D có thể cứu mạng sống trẻ em

Ann Arbor, Michigan. (Reuters) – Các nhà nghiên cứu tại Đại học Michigan phát hành một báo cáo đáng khích lệ, công bố kết quả của một nghiên cứu về bệnh nhi được chẩn đoán mắc bệnh sụp khí quản. Sau khi được điều trị với thiết bị nẹp khí quản in 3D, các em có thể thở được dễ dàng.

Sụp khí quản là tình trạng khí quản co hẹp, ngăn chặn việc hít thở bình thường. Tiến sĩ Glenn Green công bố một video, giới thiệu 3 bệnh nhi đầu tiên của thế giới được điều trị bằng thiết bị nẹp khí quản in 3D cách đây vài năm, giờ đây các em hoàn toàn khỏe mạnh và chơi đùa như những đứa trẻ bình thường khác. Bệnh nhi thứ nhất là Kaiba Gionfriddo, nhận thiết bị nẹp khí quản in 3D khi mới 3 tháng tuổi. Bệnh nhi thứ hai là Ian Orbich, hiện nay sức khỏe ngày càng khá hơn. Bé nhận thiết bị nẹp khí quản in 3D khi mới 5 tháng tuổi. Còn bé Garrett Peterson được điều trị khi 16 tháng tuổi. Tiến sĩ Green nói những gì xảy ra trong thời gian 3 năm thật tuyệt vời. Khi các bệnh nhi được đưa tới chỗ ông, lúc đó cha mẹ chúng sẵn sàng cho một tình huống xấu nhất. Nhưng sau một thời gian điều trị, họ thấy một sự trái ngược, con họ ngày càng lớn phổng và phát triển.

Việc nhìn thấy những bệnh nhi này được sum họp cùng gia đình và chơi đùa như những đứa trẻ khác, ông nói đó là phần thưởng lớn nhất cho ông. (Mai Đức)