Bác sĩ Nguyễn Đan Quế: “Ủng hộ dỡ bỏ lệnh cấm vận vũ khí”


Trong ngày đầu tiên của chuyến viếng thăm chính thức Việt Nam, tổng thống Mỹ ông Barack Obama loan báo bãi bỏ lệnh cấm bán vũ khí sát thương của Mỹ đối với Việt Nam, điều mà Hà Nội yêu cầu từ lâu. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, khôi nguyên giải nhân quyền Gwangju nói rằng ông ủng hộ việc dỡ bỏ lệnh cấm bán vũ khí nhưng quyết định này phải gắn với việc cải thiện nhân quyền của VN. Ông Phil Robertson, Phó Giám đốc bộ phận châu Á của tổ chức theo dõi nhân quyền nói rằng Washington đã lãng phí một công cụ quan trọng để gây áp lực với Việt Nam để cải thiện hồ sơ nhân quyền của mình.