25/11/2013 | 0

BÁC SĨ NGUYỄN ĐAN QUẾ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VỀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

BÁC SĨ NGUYỄN ĐAN QUẾ TRẢ LỜI PHỎNG VẤN VỀ VẤN ĐỀ NHÂN QUYỀN TẠI VIỆT NAM

Tin Saigon – Trong chuyến đi thăm Việt Nam của Phó Phụ tá Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách Nhân quyền, Dân chủ và Lao động Scott Busby mới đây, ông Busby đã gặp nhiều thành viên của xã hội dân sự để tìm hiểu về hiện tình Việt Nam.

Ông Busby không trực tiếp gặp bác sĩ Nguyễn Đan Quế, một phần do lịch làm việc bận rộn và một phần do bác sĩ Quế bị quản chế tại gia. Bác sĩ Quế cho biết ông Busby chỉ gọi cho ông sau khi đã tới Saigon, giờ hẹn đã phải dời lại hai ba lần và rốt cuộc hai ông đã phải nói chuyện qua điện thoại. Một trong những vấn đề mà Bác sĩ Quế đề cập tới trong cuộc tiếp xúc là nghị định 72 của Việt Nam, quy định việc quản lý, cung cấp, và sử dụng dịch vụ internet và thông tin trên mạng, khi ông cho rằng những nhà tranh đấu trong nước không thể chấp nhận nghị định này và sẽ có những tranh đấu thích ứng để giành lại tự do internet, tự do viết lách trên internet. Về tình hình Việt Nam, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế nói với ông Busby rằng Việt Nam là một quốc gia độc đảng, nơi mà hành pháp, tư pháp và lập pháp đều nằm trong tay của một đảng duy nhất. Bác sĩ Nguyễn Đan Quế nhấn mạnh với ông Busby về tầm quan trọng thiết yếu của internet ở Việt Nam. Ông nói trong tình hình tất cả báo chí, đài truyền thanh, truyền hình, đều nằm trong tay của một đảng độc nhất, thì giới đấu tranh chỉ còn lại một loại vũ khí duy nhất để đấu tranh và đó là internet, và cái nhân quyền hàng đầu cần nhất lúc này ở Việt Nam là tự do thông tin, tự do phát biểu, và tự do đòi nhân quyền và dân chủ. Về cuộc tranh chấp Biển Đông, Bác sĩ Nguyễn Đan Quế nói lập trường của ông là: dân chủ hóa sẽ giải quyết được cả hai vấn đề, chính danh trong nước, và chính danh trên trường quốc tế để đấu tranh đòi hỏi các quyền lợi quốc gia.

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế đã bị Cộng sản Việt Nam bỏ tù nhiều lần, thời gian bị giam cầm tổng cộng lên tới 20 năm. Hiện nhất cử nhất động của ông vẫn bị công an theo dõi rất sát, và những sự đi lại của ông bị giới hạn nặng nề.