Bác sĩ Nguyễn Đan Quế: “Giải GwangJu là một sự động viên lớn lao”

Bác sĩ Nguyễn Đan Quế, đồng chủ tịch Hội Cựu tù nhân lương tâm Việt Nam vừa được trao giải nhân quyền Gwangju 2016 của Hàn Quốc vì những đóng góp của mình cho dân chủ và nhân quyền ở Việt Nam. Sau khi hay tin được giải, bác sĩ Nguyễn Đan Quế nói rằng, ông không nghĩ giải thưởng là thành quả của phong trào đấu tranh dân chủ của Việt Nam mà đây là sự động viên lớn lao cho công cuộc đấu tranh. Theo đài BBC, Thông cáo giải thưởng Gwangju nói “hành trình đi tìm tự do cho dân tộc của bác sĩ Quế và sự trừng phạt mà ông gánh chịu đã tạo cảm hứng cho con người toàn thế giới lên tiếng thay mặt ông”.