Bác sĩ Michael Đào ở quận Cam trả lời dư luận về kit test COVID-19

Trong những ngày vừa qua văn phòng bác sĩ Michael Đào đã có thử nghiệm coronavirus bằng test kit mua từ Nam Hàn. Nhiều câu hỏi đặt ra liên quan đến test kit này, chẳng hạn như bao lâu thì biết kết quả âm hay dương tính, và test kit này có được sự chuẫn thuận của FDA Hoa Kỳ hay không? Phóng viên Tiến Trung đã có dịp trực tiếp nói chuyện với bác sĩ Michael Đào và gởi về bản tường trình sau đây: