Bác sĩ Mai Khanh Trần vận động tranh cử Dân Biểu Liên Bang

Chủ Nhật 3/12 vừa qua phóng viên SBTN đã có mặt tại buổi họp mặt vận động tranh cử của bác sĩ Mai Khanh Tran vào chức vụ Dân Biểu Liên Bang thuộc quận 39 phía Đông quận Cam, California. Xin mời quý vị theo dõi một vài hình ảnh trong phóng sự sau đây.