BÁC SĨ HỒ VĂN CHÂM, CỰU TỔNG TRƯỞNG VIỆT NAM CỘNG HÒA QUA ĐỜI

BÁC SĨ HỒ VĂN CHÂM, CỰU TỔNG TRƯỞNG VIỆT NAM CỘNG HÒA QUA ĐỜI

Tin Ottawa, Canada – Bác Sĩ Hồ Văn Châm, cựu Tổng trưởng Bộ Cựu Chiến Binh và cựu Tổng trưởng Bộ Dân Vận Chiêu Hồi Việt Nam Cộng Hòa, vừa qua đời ngày 31 Tháng 7 tại Ottawa, Canada, hưởng thọ 82 tuổi, theo tin của gia đình. Bác Sĩ Hồ Văn Châm pháp danh Nguyên Minh, sinh ngày 9 Tháng 7 năm 1932 tức năm Nhâm Thân tại làng Phước Tích, tỉnh Thừa Thiên. Linh cữu được quàn tại Kelly Funeral Home, 3000 Woodroffe Avenue, Ottawa, Ontario, và đã được hỏa táng vào lúc 3 giờ chiều Thứ Bảy vừa qua tại Capital Memorial Gardens, 3700 Prince of Wales, Ottawa, Canada.