02/02/2020 | 21

Bác sĩ đối đầu phó Tổng Thống Mike Pence về việc cắt giảm bảo hiểm y tế Medicare và Medicaid ở Iowa

Bác sĩ đối đầu phó Tổng Thống Mike Pence về việc cắt giảm bảo hiểm y tế Medicare và Medicaid ở Iowa

Reuters

Tại một điểm dừng trong cuộc vận động tranh cử ở Iowa, phó tổng thống Mike Pence đã đối mặt với một bác sĩ cấp cứu từ Michigan, người đặt ra câu hỏi về cách chính quyền tổng thống Trump giải quyết trợ cấp y tế và bảo hiểm y tế. Giám đốc điều hành của Ủy ban Bảo vệ Bảo hiểm Y tế, bác sĩ Rob Davidson đã nhấn mạnh với ông Pence về tình trạng của các chương trình bảo hiểm chăm sóc sức khỏe.

Ông Davidson nói rằng gần đây Trung tâm Dịch vụ Bảo hiểm Y tế và Trợ cấp y tế đã công bố kế hoạch cắt giảm trợ cấp y tế Medicare và Medicaid bằng cách để các tiểu bang nộp đơn xin miễn trừ để nhận một khoản tiền trong một lúc. Bác sĩ đã đề cập đến việc chính quyền tổng thống Trump hôm thứ Năm (30/01/2020) đã tiết lộ về kế hoạch cho phép các tiểu bang giới hạn các quyền lợi y tế dành những người trưởng thành có thu nhập thấp, và điều này có thể sẽ thu hẹp số người nhận trợ cấp y tế Medicaid. Bác sĩ bày tỏ lo ngại về việc ông Pence miễn cưỡng thi hành  các chính sách chăm sóc sức khỏe của chính quyền tổng thống Trump.

Và cùng với tổng thống nói rằng gần đây ông đã giữ lại điều kiện buộc các công ty bảo hiểm không được từ chối người có bệnh từ trước, nhưng đồng thời lại ra tòa để kiện và tìm cách hủy bỏ chính các điều khoản đó. Bác sĩ Davidson nói rằng thông tin sai lệch về chăm sóc sức khỏe có thể là vấn đề chính của cuộc bầu cử  2020.

Mộc Miên