29/11/2022 | 8

Bắc Kinh ra sức khống chế biểu tình chống Zero Covid | SBTN Morning