29/11/2022 | 11

Bắc Kinh ra sức khống chế biểu tình chống Zero Covid | SBTN Morning