01/09/2014 | 0

Bắc Kinh nói HongKong đang chia rẽ

Bắc Kinh nói HongKong đang chia rẽ

Hong Kong – Trung Cộng. (Reuters) – Một viên chức cao cấp Trung Cộng đã trả lời những câu hỏi về chính sách cải cách dân chủ Hong Kong sau khi cuộc họp giải thích của ông ta bị người biểu tình tấn công phản đối.

Trong ngày hôm qua, Chủ Nhật 31 tháng 8, Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Cộng đã thông qua quyết định chỉ cho phép 2 hay 3 ứng cử viên ra tranh cử chức vụ hành chánh trưởng Hong Kong vào năm 2017. Những ứng cử viên này phải là những người từng có quá trình trung thành với Bắc Kinh. Quyết định này làm cho dân chúng Kong Kong tức giận. Lý Phi là phó tổng thư ký ủy ban thường vụ quốc hội Trung Cộng đã bay xuống Hong Kong để giải thích sau khi quyết định được thông qua.

Những nhà đối lập nói rằng quyết định của Ủy ban Thường vụ Quốc hội Trung Cộng đã đi ngược lại pháp luật căn bản của Hong Kong. Lý Phi nói rằng đang có sự chia rẽ và tranh luận trong xã hội Hong Kong liên quan tới việc bầu người hành chánh trưởng. Những người lãnh đạo phong trào chống đối được đặt tên là Chiếm cứ Trung tâm đe dọa sẽ phong tỏa quận tài chánh Hong Kong cho tới khi nào Bắc Kinh chấp thuận đòi hỏi dân chủ. Trung Cộng đã tăng cường an ninh tại trung tâm thành phố Hong Kong, lo ngại dân chúng sẽ xuống đường biểu tình sau khi bác bỏ đòi hỏi được tổ chức bầu cử tự do vào năm 2017, cảnh sát đã thiết lập nhiều chướng ngại vật tại trung tâm thành phố.

Câu hỏi được đặt ra là Trung Cộng sẽ huy động quân đội để đàn áp người biểu tình hay không. Một nhóm tay sai Bắc Kinh đã tập trung bên ngoài tòa chị chính, vẫy cờ đỏ trong lúc Lý Phi nói chuyện. Phùng Uy là phó giám đốc Sở Hong Kong và Macao Sự Vụ nói rằng cảnh sát Hong Kong đã được huấn luyện tốt, cho nên chính phủ trung ương và chính quyền Hong Kong sẽ đối phó hữu hiệu với các vấn đề. Anh quốc đã trao trả Hong Kong cho Trung Cộng năm 1997, Bắc Kinh đồng ý để Hong Kong tự trị với chính sách một quốc gia 2 hệ thống. Sau khi Bắc Kinh đưa ra tờ Bạch Thư trong tháng 6, những nhà tranh đấu cho dân chủ Hong Kong đã cho tổ chức một cuộc trưng cầu dân ý không chính thức về việc được tự do chọn lựa người lãnh đạo, hàng trăm ngàn người đã xuống đường phản đối Bắc Kinh.

Sinh viên Hong Kong tuyên bố sẽ không tới trường cho niên khóa mới vào trung tuần tháng 9. Bà Regina Ip là cựu giám đốc an ninh Hong Kong tiên đoán hỗn loạn sẽ diễn ra ít nhất trong thời gian 6 tháng sắp tới. (H. Vo)