06/04/2024 | 40

BẮC KINH, HÀ NỘI NỖ LỰC GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN KHI TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG LAN RỘNG

BẮC KINH, HÀ NỘI NỖ LỰC GIẢI QUYẾT MÂU THUẪN KHI TRANH CHẤP BIỂN ĐÔNG LAN RỘNG

Báo Thanh niên loan tin, ngày 4 tháng 4 năm 2024, ông Bùi Thanh Sơn, Bộ trưởng Ngoại giao Cộng sản Việt Nam đã có hội đàm với ông Vương Nghị, Ngoại trưởng Trung Cộng tại Văn phòng Uỷ ban công tác đối ngoại Trung ương đảng Cộng sản Trung Cộng. Tại cuộc gặp, cả hai bên đã khẳng định tầm quan trọng hàng đầu của mối quan hệ “bạn vàng” trong chính sách đối ngoại của mỗi nước; nhấn mạnh sự cần thiết phải tăng cường phối hợp, phát triển một cách có hiệu quả các thoả thuận, và nhận thức chung cấp cao để đẩy mạnh mối quan hệ không ngừng phát triển lành mạnh, ổn định, bền vững theo định hướng “6 hơn”. Tuy nhiên, nội dung của “6 hơn” là gì thì không được nhắc đến. Cả hai bên muốn đẩy nhanh kết nối hoả xa khu vực các tỉnh phía bắc Việt Nam với Trung Cộng; mở rộng các tuyến hành lang kinh tế trong khu vực “Hai hành lang, một vành đai” kéo dài từ Việt Nam sang Trùng Khánh, Trung Cộng; đẩy mạnh hơn giao lưu nhân dân hai nước, cũng như giữa các địa phương biên giới hai nước. Cuộc hội đàm này được đánh giá là diễn ra trong khôn