19/12/2015 | 0

Bắc Kinh: Báo động đỏ ô nhiễm

Bắc Kinh: Báo động đỏ ô nhiễm

Bắc Kinh. (Reuters) – Thủ đô Bắc Kinh đang đặt trong tình trạng báo động đỏ, là mức báo động ô nhiễm cao nhất kể từ ngày Thứ Bảy, 19 tháng 12.

Từ ngày hôm qua, chính quyền đã cảnh báo dân chúng chuẩn bị cho đợt sương khói ô nhiễm nghiêm trọng nhất lan xuống thủ đô và nhiều vùng khác ở miền Bắc. Lệnh báo động đỏ được ban hành khi chính quyền tin tưởng chỉ số chất lượng không khí hay AQI vượt qua mức 200, là mức rất nguy hiểm cho sức khỏe. Chính quyền cho biết lệnh báo động đỏ sẽ được duy trì ít nhất 3 ngày. Tuy nhiên, vào lúc 1 giờ trưa Thứ Bảy, Trung tâm Quan sát Môi trường Bắc Kinh đo chỉ số AQI chỉ có 112, ít hơn nhiều so với tiên đoán. Dân chúng Bắc Kinh nói rằng dù mức ô nhiễm ít hơn tiên đoán, báo động đỏ rất cần thiết để giúp cho người dân quan tâm, đề phòng. Một phụ nữ nói, mức ô nhiễm hôm nay ít hơn dự đoán, nhưng có thể cao hơn vào ngày mai, ngày mốt.

Chính quyền Bắc Kinh đã ban lệnh báo động đỏ lần đầu tiên trong tuần trước, sau khi bị chỉ trích các lệnh báo động trong quá khứ đã không phù hợp với mức độ ô nhiễm thực sự. Khi áp dụng lệnh báo động đỏ, các trường học phải đóng cửa, các nơi xây cất ngoài trời phải đình chỉ, xe cộ trong thành phố phải giảm xuống một nửa bằng cách chỉ có xe mang bảng số chẵn hay lẻ được chạy trên đường phố trong một ngày. Sở Môi trường Bắc Kinh cho biết lệnh báo động đỏ có hiệu lực từ 7 giờ sáng Thứ Bảy và kéo dài cho tới nửa đêm Thứ Ba. (Robert Võ)