19/05/2015 | 0

Bắc Kinh bác bỏ tuyên bố của Việt Nam

Bắc Kinh bác bỏ tuyên bố của Việt Nam

Hồng Lỗi- người phát ngôn của Bộ ngoại giao Trung Cộng- đã phản ứng lại sự phản đối của Việt Nam, với luận điệu tuyên truyền nhằm đánh lừa dư luận quốc tế thông qua các từ ngữ như: bảo vệ, trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế. Hồng Lỗi nói lập trường về vấn đề Nam Hải của Trung Cộng rất rõ ràng. Nhiều năm qua, Trung Cộng luôn thực thi mùa nghỉ đánh bắt trên Biển Đông. Đây không những là biện pháp chính đáng nhằm bảo vệ tài nguyên biển, đồng thời cũng là biện pháp nhằm làm tròn trách nhiệm và nghĩa vụ quốc tế của Trung Cộng.

Việt Nam cho rằng, Trung Cộng ban hành lệnh cấm lại bao trùm lên cả vùng chủ quyền của Việt Nam, vi phạm chủ quyền của Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa, vi phạm quyền chủ quyền và quyền tài phán quốc gia đối với các vùng biển của Việt Nam theo đúng Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển năm 1982.

Năm 1974, Trung Cộng đã đưa quân đánh chiếm quần đảo Hoàng Sa của Việt Nam Cộng Hòa. Đến nay, sau hàng chục năm, mặc dù đã chiếm giữ toàn bộ quần đảo Hoàng Sa, nhưng Trung Cộng vẫn không nhận được sự công nhận của cộng đồng quốc tế về chủ quyền của họ với quần đảo này.

Thanh Lan / SBTN