17/05/2018 | 0

Bắc Kinh âm mưu đưa công nghệ mới ở Silicon Valley Hoa Kỳ về Trung Cộng

Bắc Kinh âm mưu đưa công nghệ mới ở Silicon Valley Hoa Kỳ về Trung Cộng

Ảnh: CBS

San Francisco, California – Với tham vọng sở hữu các công nghệ mới nhất, Bắc Kinh đã mở nhiều tổ chức đại diện ở Silicon Valley, California, nhằm xác định các hãng khởi nghiệp có nhiều tiềm năng, và tìm cách đưa các hãng này về Trung Cộng.

Số lượng ngày càng tăng của các cơ sở đại diện Trung Cộng là một phần của làn sóng đầu tư của Trung Cộng tại Silicon Valley, vùng đất công nghệ nổi tiếng của Hoa Kỳ. Các tổ chức Trung Cộng thường sẽ hỗ trợ, cố vấn, và đầu tư vào các hãng công nghệ mới mà họ xác định là có nhiều tiềm năng. Ít nhất 11 tổ chức và chương trình hỗ trợ kiểu này của Trung Cộng đã được thành lập tại vùng vịnh San Francisco từ năm 2013 đến nay. Một số tổ chức làm việc trực tiếp với chính phủ Bắc Kinh, nơi cung cấp các ngân sách tài trợ. Mục tiêu chính của các tổ chức này đều là nhằm đưa các hãng khởi nghiệp Hoa Kỳ về Trung Cộng.

Sự xuất hiện hàng loạt của các tổ chức Trung Cộng càng tái khẳng định mối lo ngại của chính phủ Hoa Kỳ, về việc các kỹ thuật công nghệ mới của quốc gia đang dần bị chuyển sang Trung Cộng, thông qua các hình thức đầu tư, liên doanh, hoặc thỏa thuận nhượng bản quyền.

Thượng Nghị Sĩ Dân Chủ Mark Warner, phó chủ tịch Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện, nói rằng, tài sản trí tuệ là tương lai của nền kinh tế và an ninh của Hoa Kỳ. Bắc Kinh rõ ràng đang nỗ lực chiếm được càng nhiều tài sản trí tuệ càng tốt, bất kể bằng cách hợp pháp hay không hợp pháp. Ông Warner khẳng định đây là một nguy cơ mà chính phủ Hoa Kỳ cần theo dõi một cách nghiêm túc. (Ngô Bảo)