29/01/2014 | 3

BẮC HÀN TỐ CÁO NAM HÀN TẠO CĂNG THẲNG TRÊN BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN.

BẮC HÀN TỐ CÁO NAM HÀN TẠO CĂNG THẲNG TRÊN BÁN ĐẢO TRIỀU TIÊN.

Bắc Kinh, Trung Quốc (Reuters)
Đại sứ Bắc Hàn tại Trung Cộng Ji Jae Ryong đã mở họp báo ở Bắc Kinh và nói rằng phi nguyên tử hóa bán đảo Triều Tiên là mục tiêu chung. Giới chức Nam Hàn chỉ có quyền chỉ trích khi biết rõ về vấn đề nguyên tử trên đất nước Bắc Hàn.
Hoa Kỳ và các nước đồng minh nghi ngờ Bắc Hàn đã vi phạm hiệp ước viện trợ để phi nguyên tử hóa năm 2005, đã cho nổ thí nghiệm bom nguyên tử và theo đuổi việc làm giàu uranium trong năm 2006.
Ông Ji cũng cảnh cáo các cuộc tập trận Key Resolve và Foal Eagles giữa quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn vào cuối tháng 2, nói rằng ông ta đề nghị Nam Hàn lập tức ngưng những hành động quân sự với ngoại quốc nhằm chống lại người dân cùng một nước.
Trong tuần trước, đại sứ Bắc Hàn tại Liên hiệp quốc cũng kêu gọi cộng đồng quốc tế buộc Hoa Kỳ và Nam Hàn ngưng các cuộc tập trận.
Bình Nhưỡng cho rằng các cuộc tập này nhằm chuẩn bị xâm lăng Bắc Hàn.
Trong ngày 17 tháng Giêng, Nam Hàn đã bác bỏ đòi hỏi của Bắc Hàn, nói rằng Nam Hàn là quốc gia dân chủ nên không bao giờ tấn công tiền kích.
Ông Ji nói thêm rằng nếu các chính sách nguy hại đối với Bắc Hàn còn tiếp tục sẽ không có hy vọng bảo vệ hòa bình và ổn định trên bán đảo Triều Tiên hay giải quyết vấn đề nguyên tử.
Bắc Hàn đã ngồi vào bàn đàm phán 6 nước, và ông ta hy vọng những nước khác sẽ cùng làm cho cuộc đàm phán nhanh chóng có kết quả.
Căng thẳng đã gia tăng từ đầu năm ngoái, Bắc Hàn đã tức giận sau khi Hoa Kỳ áp đặt thêm các biện pháp cấm vận, trừng phạt việc nổ thử nghiệm nguyên tử trong năm 2012.

Huệ Võ