08/01/2014 | 0

Bắc Hàn Loan Báo Ngày Bầu Cử Quốc Hội

Bắc Hàn Loan Báo Ngày Bầu Cử Quốc Hội

Tin Bình Nhưỡng – Bắc Hàn sẽ tổ chức bầu quốc hội vào tháng 3 năm nay. Đây là cuộc bầu cử đầu tiên sau khi Kim Chánh Vân xử tử ông Trương Thành Trạch là người dượng nắm giữ nhiều quyền lực trong nước. Xướng ngôn viên đài truyền hình nhà nước Bắc Hàn cho biết quốc hội thứ 13 của Cộng hòa Dân chủ Nhân dân Triều tiên sẽ được tổ chức vào ngày 9 tháng 3. Ông Trương Thành Trạch là một người nắm giữ nhiều quyền lực trong thời gian Kim Chánh Nhật cầm quyền. Việc Kim Chánh Vân xử tử ông Trương Thành Trạch giống như kiểu tân vương ngày xưa thanh trừng tể tướng của tiên hoàng để nắm trọn quyền hành. Tổng thống Phác Cận Huệ đã diễn tả việc thanh trừng này của Bắc Hàn là triều đại khủng bố. Viện Chiến lược An ninh Quốc gia là bộ não của cơ quan tình báo Nam Hàn nói rằng cuộc bầu cử Bắc Hàn nhằm cải tổ cơ cấu quyền lực tương lai, tập trung vào việc thay thế những người bị nghi ngờ là người của ông Trương Thành Trạch. Quốc hội Bắc Hàn trên nguyên tắc là cơ quan quyền lực tối cao, có thể sửa đổi hiến pháp, chấp nhận ngân sách, chỉ định những viên chức cao cấp, trong đó có các ủy viên quốc phòng. Nhưng thực tế chỉ là một cơ quan bù nhìn của lãnh tụ Bắc Hàn. Mọi cuộc bỏ phiếu tại quốc hội Bắc Hàn từ xưa nay là đồng nhất thông qua, 100% chấp thuận.

Huệ Võ (Theo Reuters)