24/01/2014 | 7

Bắc Hàn Gởi Thư Ngỏ Hoà Giải Cho Nam Hàn

Bắc Hàn Gởi Thư Ngỏ Hoà Giải Cho Nam Hàn

Bình Nhưỡng, Bắc Hàn. (Reuters)
Bắc Hàn đã gởi một lá thư công khai cho Nam Hàn, đề nghị hòa giải quốc gia.
Đài truyền hình KRT của nhà nước Bắc Hàn nói rằng đề nghị của Bắc Hàn hoàn toàn chân thành, không lừa dối, không phải là chiến dịch tuyên truyền chống lại nhân dân Triều Tiên, cũng không phải nhằm đính chính quan điểm sai lầm của quốc tế, cũng không phải là tạo ra một cái cớ cho sự khiêu khích mới.
Trong tuần trước, Ủy ban Bảo vệ Quốc Gia Bắc Hàn do Kim Chánh Vân làm chủ tịch đã đề nghị 2 bên ngưng những hành động chống nhau, trong đó có việc Nam Hàn ngưng cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ.
Vào ngày 17 tháng này, Nam Hàn đã bác bỏ lời kêu gọi của Bắc Hàn, nói rằng là một quốc gia dân chủ Nam Hàn sẽ không bao giờ mở cuộc tấn công tiền kích và Hán Thành cũng nêu lên những nghi vấn đối với lời kêu gọi của Bình Nhưỡng.
Bắc Hàn thường xuyên đòi Nam Hàn bỏ các cuộc tập trận chung với Hoa Kỳ, cho rằng các cuộc tập trận này có mục đích chuẩn bị xâm lăng Bắc Hàn, nhưng năm nay, Bình Nhưỡng kêu gọi 2 bên thực hiện những bước cụ thể để giảm căng thẳng trên bán đảo.
Hình ảnh của cơ quan thông tấn KCNA cho thấy dân chúng Bình Nhưỡng đã ủng hộ lá thư công khai.
Một người dân ở Bình Nhưỡng nói rằng chính phủ đang làm hết khả năng để hòa giải và thống nhất quốc gia, nhưng chính phủ Nam Hàn vẫn tiếp tục giữ thái độ khiêu khích, hiếu chiến.
Một người Bình Nhưỡng khác nói rằng bạch thư cho biết rõ cải thiện liên hệ là điều kiện tiến tới hòa giải và thống nhất. Đây là điều hoàn toàn đúng.

Huệ Võ