Home Phóng Sự Phóng Sự Việt Nam Bắc Hàn duyệt binh kỷ niệm 61 năm ngày đình chiến