07/03/2016 | 4

Bắc Hàn đe họa tấn công Nam Hàn

Bắc Hàn đe họa tấn  công Nam Hàn

Pyongyang, Bắc Hàn. (Reuters) – Bắc Hàn đe dọa sẽ tấn công toàn diện và dứt khoát đối với cuộc tập trận của quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn.

Lời tuyên bố đã được một xướng ngôn viên đọc trên đài truyền hình nhà nước Bắc Hàn. Pyongyang đã thường xuyên lên án và đe dọa trong thời gian quân đội Hoa Kỳ và Nam Hàn mở cuộc tập trận thường niên bắt đầu vào ngày hôm nay. Cuộc tập trận năm nay cũng giống như cuộc tập trận tháng 3 năm 2015, nhằm chuẩn bị sẵn sàng chống lại mọi cuộc tấn công của Bắc Hàn. Phát ngôn viên Bộ Quốc phòng Nam Hàn Moon Sang-Gyun nói rằng: “ Bắc Hàn phải lập tức ngưng ngay những hành vi hung hăng dẫn tới hủy diệt. Nếu Bắc Hàn không nghe lời cảnh cáo và tiếp tục khiêu khích, quân đội Nam Hàn sẽ trả đũa không thương tiếc.”

Trong tuần trước, Hội đồng Bảo an đã chấp thuận bản nghị quyết cấm vận cứng rắn với Bắc Hàn chưa từng có. Bản nghị quyết cấm vận nhằm trừng phạt Bắc Hàn đã nổ thử bom nguyên tử trong tháng Giêng và bắn hỏa tiễn tầm xa trong tháng Hai. Trong tuần trước, Kim Jong Un đã ra lệnh cho quân đội Bắc Hàn sẵn sàng dùng vũ khí nguyên tử để tấn công phủ đầu trong lúc đối diện với đe dọa đang gia tăng của kẻ thù. (Hồng Tú)