Bắc Hàn bắn 25 hoả tiễn tầm ngắn

Bắc Hàn bắn 25 hoả tiễn tầm ngắn từ bờ đông của bán đảo Triều Tiên vào vùng biển Nhật bản.