Home Phóng Sự Phóng Sự Việt Nam Bắc Hàn bắn 25 hoả tiễn tầm ngắn

Bắc Hàn bắn 25 hoả tiễn tầm ngắn

Bắc Hàn bắn 25 hoả tiễn tầm ngắn từ bờ đông của bán đảo Triều Tiên vào vùng biển Nhật bản.

(0)