Home Phóng Sự Phóng Sự Cộng Đồng Bắc Cali họp tìm cách ngăn chặn dự luật AB22 của tiểu bang California

Bắc Cali họp tìm cách ngăn chặn dự luật AB22 của tiểu bang California

Thứ Bảy 13/5, đáp lời kêu gọi của Ban Đại Diện Cộng Đồng Người Việt Quốc Gia Bắc Cali, rất đông đại diện các hội đoàn, nhân sĩ, đồng hương đã đến tham dự buổi họp khoáng đại để cùng nhau tìm ra phương thức ngăn chặn dự luât AB22 vừa được Hạ Viện tiểu bang California thông qua vào ngày 8/5 vừa qua. Dự luật AB22 cho phép các cán bộ của đảng cộng sản được xin vào làm việc tại các cơ quan chính quyền ở California.