Bắc Cali Biểu Tình Phản Kháng Ngày Quốc Khánh Của CSVN Tại San Francisco

Vào ngày 2 tháng 09, 2021, ban điều hành Sinh Hoạt Cộng Đồng Bắc California tổ chức 2 cuộc biểu tình vào ngày 2/9. Cuộc biểu tình thứ nhất trước tiền đình thành phố San Francisco. Cuộc biểu tình thứ 2 trước lãnh sự quán của CSVN tại San Francisco. Phóng viên Vũ Nhân từ San Francisco tường trình trong phóng sư sau đây: