18/01/2023 | 200

BÀ VÕ THỊ ÁNH XUÂN TẠM THỜI GIỮ QUYỀN CHỦ TỊCH NƯỚC THAY ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚC

BÀ VÕ THỊ ÁNH XUÂN TẠM THỜI GIỮ QUYỀN CHỦ TỊCH NƯỚC THAY ÔNG NGUYỄN XUÂN PHÚC

Báo Vietnamnet loan tin, Chiều 18 tháng 1 năm 2023, Quốc hội Cộng sản đã triệu tập kỳ họp bất thường để miễn nhiệm chức Chủ tịch nước nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Nguyễn Xuân Phúc, và đưa bà Võ Thị Ánh Xuân, cấp phó lên nắm quyền tạm thời. Kết quả biểu quyết là 465/482 đại biểu tán thành, chiếm 93.75%. Ngoài bị “bay chức” Chủ tịch nước, thì ông Phúc cũng bị cho thôi chức Đại biểu Quốc hội, và chức danh Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng an ninh theo quy định của Hiến pháp. Bà Ánh Xuân tạm nắm quyền thay cũng là theo quy định trong thời gian chờ người mới lên. Trước đó, vào chiều 17 tháng 1, Ban Chấp hành Trung ương đảng Cộng sản khoá 13 đã họp bất thường để tuyên bố cho ông Phúc thôi chức vụ Uỷ viên Bộ Chính trị, Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương đảng khoá 13, chức Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Quốc phòng, an ninh nhiệm kỳ 2021-2026. Nguyên nhân được đưa ra là, ông Phúc phải chịu trách nhiệm chính trị của người đứng đầu khi để nhiều thuộc cấp “vào lò”, trong đó có 2 phó thủ tướng, 3 bộ trưởng có vi phạm, khuyết điểm gây hậu quả rất nghiêm trọng, 2 bộ trưởng trong số 3 người và nhiều viên chức khác bị giải quyết hình sự. Ông Phúc được tuyên bố là đã có đơn xin giữ các chức vụ trên, nghỉ công tác và nghỉ hưu.

Võ Thị Ánh Xuân- Nguồn hình Trần Thường, Vietnamnet