20/01/2015 | 0

Ba TNS đề xuất sửa đổi dự luật Keystone

Ba TNS đề xuất sửa đổi dự luật Keystone

Washington, DC. (CBS) – Ba thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ đề xuất những sửa đổi đối với dự luật Keystone XL, mà họ cho rằng sẽ mang lợi cho công nhân và người tiêu dùng Hoa Kỳ.

Vài giờ trước cuộc biểu quyết theo lịch trình về những sửa đổi đối với dự luật Keystone Pipeline, các Thượng Nghị Sĩ Chuck Schumer, tiểu bang New York, Al Franker, tiểu bang Minnesota, và Ed Markey, tiểu bang Massachusetts, thảo luận về các đề xuất của họ đối với sửa đổi dự luật. Theo các vị thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ, các sửa đổi sẽ mang lợi cho cả công nhân lẫn người tiêu dùng Hoa Kỳ, bằng cách yêu cầu đường dẫn dầu được xây dựng bằng thép của Hoa Kỳ và cấm xuất cảng dầu hay các sản phẩm tinh chế tới từ đường dẫn.

Thượng Nghị Sĩ Schumer cho biết các sửa đổi được thiết kế để giữ nguồn năng lượng Hoa Kỳ ở lại trong nước nhằm mang lợi cho người tiêu dùng Hoa Kỳ. (Nguyên Trân)