18/11/2022 | 42

Bà Pelosi từ chức và tuổi tác của lãnh đạo Mỹ | Xoáy tin