18/11/2022 | 72

Bà Pelosi từ chức và tuổi tác của lãnh đạo Mỹ | Xoáy tin