27/11/2015 | 0

Bà Obama nhận Cây Giáng Sinh Tòa Bạch Ốc

Bà Obama nhận Cây Giáng Sinh Tòa Bạch Ốc

Washington, DC. (Reuters) – Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama nhận Cây Giáng Sinh Tòa Bạch Ốc vào hôm Thứ Sáu.

Đây là một cây thông có tán Fraser cao 18.5 feet từ Landsdale, tiểu bang Pennsylvania. Cây thông được chuyển tới cửa trước Tòa Bạch Ốc bằng xe ngựa trong tiếng nhạc Giáng Sinh Oh Christmas Tree. Theo thông cáo báo chí của Tòa Bạch Ốc, cây thông được chuyển tới từ trại thông Bustard ở Landsdale, Pennsylvania và sẽ được bày trong Phòng Xanh của Tòa Bạch Ốc. Đệ Nhất Phu Nhân Michelle Obama chính thức nhận cây thông với ông Jay Bustard, một trong những chủ nhân của trang trại, từng giành chức vô địch của Hiệp Hội Cây Giáng Sinh Quốc Gia vào tháng 7 vừa qua.

Theo tờ Philadelphia Inquirer, cây thông giành chiến thắng được trồng từ năm 2001, được cắt xuống vào hôm Thứ Hai sau khi được chánh văn phòng Tòa Bạch Ốc Angella Reid lựa chọn. (Nguyên Trân)