14/03/2014 | 0

Bá Nha Tử Kỳ

Khi nói đến những người hiểu nhau, tri âm tri kỷ, thì người ta hay đem đôi bạn Bá Nha Tử Kỳ ra mà ví. TIẾNG TƠ ĐỒNG hôm nay, bởi hai nghệ sỹ Chí Tâm & Ngọc Đan Thanh sẽ cho chúng ta biết rõ thêm về sự tích đáng quý này, mà người đời vẫn luôn ca ngợi.