30/06/2022 | 94

Bà Ketanji Brown Jackson trở thành nữ thẩm phán da đen đầu tiên của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ

Bà Ketanji Brown Jackson trở thành nữ thẩm phán da đen đầu tiên của Tối Cao Pháp Viện Hoa Kỳ

Trong khi thẩm phán Ketanji Brown Jackson tuyên thệ nhậm chức vào thứ Năm (30 tháng 6) với tư cách là thẩm phán tối cao pháp viện Hoa Kỳ, trở thành người phụ nữ Da đen đầu tiên trong cơ quan tư pháp hàng đầu của quốc gia, những người biểu tình đã xuống đường bên ngoài tòa án, kêu gọi công lý tại thời kỳ mà đa số thẩm phán bảo thủ của tòa án ngự trị và đưa ra các phán quyết bảo thủ.

Thẩm phán Jackson, 51 tuổi, sẽ trở thành một phần của phe tự do trong tòa án với đa số bảo thủ 6-3. Việc tuyên thệ của bà với tư cách là người thay thế thẩm phán Stephen Breyer đã diễn ra sáu ngày sau khi tối cao pháp viện lật ngược phán quyết Roe v Wade năm 1973 hợp pháp hóa việc phá thai trên toàn quốc.

Thẩm phán Breyer, ở tuổi 83 là thành viên lớn tuổi nhất của tòa án.

Một cuộc thăm dò của Reuters / Ipsos trong tuần này cho thấy đa số người Mỹ với 57% – có quan điểm tiêu cực về tòa án sau phán quyết phá thai, một sự thay đổi đáng kể so với hồi đầu tháng khi đa số quan điểm tích cực.

Bà Jackson sẽ trở thành thẩm phán thứ 116, người phụ nữ thứ sáu và người da đen thứ ba phục vụ trong tối cao pháp viện kể từ khi tòa án được thành lập năm 1789.

Thượng viện đã xác nhận bà Jackson trong một cuộc bỏ phiếu 53 trên 47 vào ngày 7 tháng 4, với ba thượng nghị sĩ Cộng hòa tham gia đảng Dân chủ ủng hộ bà. Việc bổ nhiệm thẩm phán Jackson sẽ không làm thay đổi cán cân ý hệ của tòa án. Phải mất 232 năm và 115 cuộc bổ nhiệm trước để một phụ nữ Da đen được chọn phục vụ tại tối cao pháp viện Hoa Kỳ”.