Bà Janet Nguyễn trở thành Thượng nghị sĩ tiểu bang California