Bà Janet Nguyễn của đảng Cộng Hòa giành chiến thắng trước bà Diedre Thu Hà Nguyễn của đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào địa hạt dân biểu tiểu bang thứ 72

Bà Janet Nguyễn của đảng Cộng Hòa giành chiến thắng trước bà Diedre Thu Hà Nguyễn của đảng Dân Chủ trong cuộc đua vào địa hạt dân biểu tiểu bang thứ 72

Ảnh: NBC

Cựu thượng nghị sĩ Cộng Hòa Janet Nguyễn đánh bại ửng cử viên Diedr Thu Hà Nguyễn của Đảng Dân chủ trong cuộc tranh cử để đại diện cho địa hạt dân biểu tiểu bang thứ 72, giữ chiếc ghế mở này dưới sự kiểm soát của đảng cộng hòa.

Bà Diedre Thu Hà Nguyễn thừa nhận thất bại vào tối hôm thứ Tư, khi kết quả bầu cử được cập nhật cho thấy bà Janet Nguyễn dẫn trước nhiều phiếu bầu hơn số phiếu còn lại để kiểm đếm. Vào thời điểm đó, bà Janet Nguyễn dẫn trước 17,995 phiếu bầu với 15,438 phiếu chưa kiểm còn lại trên toàn quận.

Cuộc đua địa hạt dân biểu tiểu bang thứ 72 trở thành một trong những cuộc bầu cử sơ bộ được theo dõi chặt chẽ nhất của tiểu bang vào đầu năm nay, sau khi Dân biểu đương nhiệm nhiệm kỳ đầu Tyler Diệp thuộc Đảng Cộng hòa của Westminster đánh mất sự ủng hộ từ Đảng Cộng hòa của Quận Cam vì một số phiếu bầu mà ông đưa ra ở Sacramento bị các viên chức đảng xem là quá thân thiện với nghiệp đoàn. Việc này thúc đẩy bà Janet Nguyễn của đảng Cộng hòa tham gia tranh cử và bà dễ dàng vượt qua ông Diệp để giành lấy phiếu bầu của đảng Cộng hòa trong cuộc bầu cử sơ bộ vào ngày 3 tháng 3.

Ở phía bên, bà Diedre Thu Hà Nguyễn cũng dễ dàng đánh bại một đối thủ khác của Đảng Dân chủ để tiến tới cuộc bỏ phiếu vào ngày 3 tháng 11. Khi kết quả đầu tiên được công bố vào ngày 3 tháng 11, bà Diedre Thu Hà Nguyễn dẫn trước đôi chút. Nhưng bà Janet Nguyễn dần dần bứt phá khi các phiếu bầu khiếm diện được kiểm. (BBT)