12/04/2016 | 1

Bà Hillary Clinton nhấn mạnh sự bất bình đẳng về lương bổng

Bà Hillary Clinton nhấn mạnh sự bất bình đẳng về lương bổng

New York, New York. (Reuters) – Ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Hillary Clinton tham gia phiên thảo luận bàn tròn do công ty Glassdoor tổ chức tại thành phố New York nhân ngày Trả Lương Công Bằng.

Ngày nâng cao nhận thức được tổ chức từ 2 thập niên qua để đánh dấu phụ nữ phải làm việc lâu như thế nào mới được trả lương bằng nam giới trong năm trước. Dữ liệu của chính phủ cho thấy phụ nữ được trả chỉ bằng 79% số lương mà nam giới nhận được cho cùng một công việc. Cũng theo dữ liệu của chính phủ, phụ nữ tại Hoa Kỳ phải làm việc thêm 4 tiếng thì mới có được thu nhập như đồng nghiệp nam giới.

Theo bà Clinton, một số người nói không thực sự có khoảng cách lương về giới tính. Điều đó là sai lầm. Thông thường phụ nữ làm việc toàn thời gian trong năm 2014 được trả chỉ bằng 79% lương mà nam giới nhận được. Cụ thể hơn, phụ nữ người Mỹ gốc Phi chỉ nhận được bằng 60%, còn người gốc Latine thì chỉ nhận được bằng 55%.

Ngoài ra, cũng có bằng chứng rõ ràng là các hãng sở muốn mướn nam giới da trắng hơn. Bà Clinton cho rằng Hoa Kỳ cần phải thực thi luật Tiền Lương Công Bằng hiện hành, cần phải minh bạch hơn. Theo bà, Hoa Kỳ cần sử dụng chính phủ liên bang, sở lao động và các cơ quan khác, thực sự khuyến khích minh bạch để có được thông tin công khai, tìm cách loại bỏ thành kiến ngấm ngầm. (Nguyên Trân)