17/03/2015 | 0

Bà Hillary Clinton được vinh danh tại Hall Of Fame của Ái Nhĩ Lan

Bà Hillary Clinton được vinh danh tại Hall Of Fame của Ái Nhĩ Lan

New York, New York. (Reuters) – Cựu Đệ nhất Phu nhân và là cựu Ngoại trưởng Hillary Clinton được vinh danh tại Hall of Fame Hoa Kỳ và Ái Nhĩ Lan ở New York, hôm thứ Hai.

Bà Clinton được xem là một ứng cử viên tổng thống tiềm năng đầy hy vọng 2016, không có huyết thống người Ái Nhĩ Lan. Bà được vinh danh tại Hall of Fame vì những công việc đã làm cho tiến trình hòa bình ở Ái Nhĩ Lan. Trong bài diễn văn, bà Clinton nói về những nỗ lực của chồng bà là cựu Tổng thống Bill Clinton và của bà, nhằm đem lại hòa bình cho một cuộc chiến kéo dài ở châu Âu. Bà nhớ lại rất rõ năm 1993, khi có yêu cầu đến, chồng bà chấp thuận cấp visa cho Gerry Adams. Lúc đó, không ai trong chính phủ đồng ý phê duyệt. Đó là một quyết định rất khó khăn, vì chắc chắn tất cả các chính phủ khác đều chống lại quyết định trên. Gerry Adams là lãnh đạo đảng Sinn Fein, được cấp visa và đến nước Mỹ vào tháng Giêng năm 1994. Ông được xếp ngồi cùng bàn với bà Clinton tại buổi lễ hôm thứ Hai.

Trong khi ở Belfast vào thập niên 90, bà Clinton gặp phụ nữ tầng lớp lao động của cả hai phía trong cuộc xung đột. Bà đưa phụ nữ hai bên ngồi lại với nhau trong cuộc họp Vital Voices, giúp cho tiếng nói của họ được lắng nghe. Bà Clinton cho biết bà nhận vinh dự này thay mặt cho tất cả phụ nữ mà bà gặp tại thành phố McCartan và McCormack ở Bắc Ái Nhĩ Lan. (Mai Đức)