27/08/2015 | 1

Bà Hillary Clinton chỉ trích ông Donald Trump

Bà Hillary Clinton chỉ trích ông Donald Trump

Cleveland, Ohio. (Reuters) – Hôm Thứ Năm, ứng cử viên tổng thống của đảng Dân Chủ Hillary Clinton chỉ trích ông Donald Trump và các ứng cử viên khác của đảng Cộng Hòa.

Trong cuộc tụ họp vận động ở Cleveland, bà Clinton tuyên bố các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa đang bị ứng cử viên hàng đầu Donald Trump làm phân tâm. Nếu nhìn vào chính sách của họ, hầu hết các ứng cử viên khác cũng chỉ là ông Trump mà không có pizzaz hoặc tóc. Bà Clinton nói mọi người không được nghe các ứng cử viên của đảng Cộng Hòa nói nhiều về những áp lực thực sự mà các gia đình phải đối mặt hoặc những thách thức mà các cộng đồng phải giải quyết.

Trong các cuộc tranh luận gần đây, họ không nhắc tới một lời nào về giảm chi phí đại học và tiết kiệm cho mọi người. Theo bà đây là một chương trình truyền hình thực tế hay khi ông xúc phạm tất cả mọi người. Nhận xét của bà bị một nhóm nhỏ những người ủng hộ đảng Cộng Hòa làm gián đoạn. (Nguyên Trân)